Khách hàng sau khi nhận thẻ sẽ vào website denda.vn để đăng kí thành viên.
Cách thức tham gia:
  • Từ ngày 26/11 đến 4/12 khi KH mua ly nước bất kì sẽ nhận được 1 thẻ tích điểm.
  • Tích 10 dấu nhận 1 thẻ member và được tặng free 1 ly nước size S.
  • Thời hạn của thẻ tích điểm là 30 ngày kể từ ngày phát hành. 
Và sau khi có thẻ member, khách hàng chỉ việc làm theo hướng dẫn như hình bên dưới.
Đăng kí thẻ thành viên của Đen Đá với các thông tin bên dưới, sau khi nhận được email xác nhận thì tài khoản thẻ thành viên của bạn sẽ được kích hoạt.