Email tuyển dụng: tuyenhuynh.dendacoffee@gmail.com

Email Customer service: dendacoffee.office@gmail.com

Email về thông tin business, nhượng quyền và các thông tin khác: tienly.dendacoffee@gmail.com

Đen Đá Dinh Độc Lập
Phone: 028 66 821 999
Email (for work): dendapasteur@gmail.com
address
182 Pasteur, Bến Nghé,

Quận 1, Hồ Chí Minh

hours
mon – sun

24/7

Đen Đá Xe Lửa
Phone: 028 66 811 999
Email (for work): dendalevansy@gmail.com
address
110 Lê Văn Sỹ, Phường 10,

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

hours
mon – sun

24/7

Đen Đá Bờ Kênh
Phone: 028 66 791 791
Email (for work): dendaphanxichlong@gmail.com
address
277 Phan Xích Long, Phường 2,

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

hours
mon – sun

24/7

Đen Đá Kỳ Hoà
Phone: 028 22 300 055
Email (for work): dendasuvanhanh@gmail.com
address
543 Sư Vạn Hạnh

Quận 10, Hồ Chí Minh

hours
mon – sun

24/7

Đen Đá Dân Sinh
Phone: 028 22 300 033
Email (for work):
address
142 Yersin

Quận 1, Hồ Chí Minh

hours
mon – sun

Đen Đá Phù Đổng
Phone: 028 2229 2999
Email (for work):
address
1 Lê Thị Riêng

Quận 1, HCM

hours
mon – sun

Đen Đá Hồng Bàng
Phone: 028 6660 3660
Email (for work):
address
307-309-311 Hồng Bàng

Quận 5, Hồ Chí Minh

hours
mon – sun

have a question?

drop a line